اطلاعیه

به اطلاع متقاضیان محترم استخدام (مهندسین متالورژی و شیمی) می رساند که نتایج آزمون به زودی از طریق این سایت به اطلاع شرکت کنندگان محترم اطلاع رسانی خواهد شد.

روابط عمومی و صنعتی شرکت آلومینیوم ایران