بازرگانی خارجی

679

 

 مدیر بازرگانی خارجی

مسعود محمودی

اطلاعات تماس

دفتر تهران : ۴۷-۸۸۰۴۹۰۴۶ ۰۲۱

نمابر : ۸۸۰۴۹۰۴۵ ۰۲۱

همراه : ۰۹۱۸۳۶۱۹۱۷۵

پست الکترونیک:  commercial@iralco.net

 

 رئیس تهیه مواد اولیه

محبوبه سادات عمادی

همراه : ۰۹۱۲۴۰۷۱۳۱۷

پست الکترونیک: emadi@iralco.net

 

 رئیس خرید ماشین آلات و قطعات بازرگانی خارجی

الهه محمدی

تلفن : ۳۲۱۶۲۴۱۶ ۰۸۶

همراه : ۰۹۱۸۳۶۱۰۱۴۶

پست الکترونیک: e.mohammadi@iralco.net