ساخت و تحویل ۱۲۰ عدد جک اسکرو تنظیم کننده (بالابر) آند باس

120
شماره مناقصه: ۲۴۴۳۴
موضوع مناقصه: ساخت و تحویل ۱۲۰ عدد جک اسکرو تنظیم کننده (بالابر) آند باس
آخرین مهلت: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

فایل آگهی                             فایل اسناد