تجدید مناقصه تخریب و بازسازی بتن کارگاهها و بتن محوطه های کارخانه شرکت آلومينيوم ايران

53
شماره مناقصه: ۳۵۸۷۴
موضوع مناقصه: تجدید مناقصه تخریب و بازسازی بتن کارگاهها و بتن محوطه های کارخانه شرکت آلومينيوم ايران
آخرین مهلت: ۱۳۹۸/۱۱/۰۶

فایل اسناد          فایل آگهی         فایل اصلاحیه